BIZ hakda

Üstünlik

 • index_com_
 • index_company2
 • index_company3
 • index_company1

Tangchui

Giriş

"Changsha Tangchi Roll Co., Ltd.", 1999-njy ýylda döredilen Hunan welaýatynda ýerleşýän, 45000 inedördül metr meýdany öndürýän degirmen rulonlaryny öndüriji.500-den gowrak işgäri bar.

“Tangchui”, dürli pudaklarda dürli hytaýly hünärmen Hytaý üpjünçisi bolmak, soňra bolsa dünýä kärhanalarynyň esasy hyzmatdaşy bolmak kararyna gelýär.

 • -%
  Hytaýda bazar paýy
 • -+
  tehniki hünärmenler
 • -+
  tehniki patentler
 • -+
  Gyzgyn satylýan ýurtlar

önümleri

Innowasiýa

 • Tohum tohumlary ýalpyldawuk tegelek

  Tohum tohumlary ýalpyldawuk degirmen ...

  Üstünlikleri 20 ýyldan gowrak taryhy bolan ýalpyldawuk rolik kompaniýamyzyň esasy önümidir.Geýmäge çydamly: Elektrik peçiniň eremegi, rulonlaryň korpusy merkezden gaçyryş guýma arkaly ýokary hilli nikel-hrom-molibden garyndysyndan ýasalýar, rulon göwrümi gaty birmeňzeşdir we geýim häsiýetine eýe.Birleşdirilen merkezden gaçyryş guýma tehnologiýasy bilen esaslandyryldy.Pes ses: qualityokary hilli uglerod gurluş polat söndürmek kabul edilýär we gr-iň yzygiderli öwrülmegini üpjün etmek üçin temperatura ...

 • Üç sany rolikli degirmen

  Üç Roller Mill Grin ...

  Önümiň beýany Kompaniýamyzyň rulonlaryny 5 görnüşe bölmek bolar: adaty rulolar, orta rulolar, ultra inçe rulolar we ýokary hrom rolikli seriýalar.Her dürli rulonlar ýokary hilli materiallardan ýasalyp, elektrik peçiniň eremegi, birleşdirilen merkezden gaçyryş guýusy we nepis gaýtadan işlenmegi bilen öndürilýär.Rolikleriň üstü gowy eşik garşylygy bilen gaty.Orta rolik, täze amallary ulanyp öndürilen, orta garyndy mazmuny bolan materialyň täze görnüşidir.Aýratynlyklary bar ...

 • Kagyz ýasaýjy enjamlar

  Kagyz ýasaýjy enjamlar ...

  Önümiň beýany Kalender maşynlary üçin esasan sowadylan rulon, ýag gyzdyryjy rulon, bug ýyladyş rulony, rezin rulon, senenama rulony we aýna rulony, üç rolikli kalendar, dikligine dikligine ýerleşdirilen 3 sany esasy kalendardan ybarat.Kagyz webi, gerekli gutarmak üçin ýylylyk we basyş astynda bu rulonlaryň arasyndaky düwünlerden geçýär.Rulonlar: Hard Roll ýa-da Kalender Roll - Adatça ýokary çyzykly basyş we s üpjün edýän sowadylan çoýun ýa-da polat rulon ...

 • Fabrik rolikini garyşdyrmak, senenama ýa-da arassalamak

  Garyşyk, senenama ýa-da ...

  Garyndy degirmenlerdäki garyndy rulonlarymyzyň artykmaçlyklary Geýmek garşylygy - Garyndy rulonlary ýönekeý uglerod polatdan ýa-da çoýun rulonlaryndan has uzak dowam edýär.Hrom, nikel, molibden we ş.m. ýaly komponentler bilen garyndylaryň ulanylmagy mehaniki könelişmä we poslama has gowy garşylyk berýär.Yzygiderli gatylyk - Specialörite erginler, tutuşlygyna gaty berklik bilen guýulýar.Bu rulonlarda deň däl eşikleriň ýa-da ýumşak tegmilleriň ösmeginiň öňüni alýar.Higherokary güýç - erginler ýokary üpjün edýär ...

 • Iýmit maşynlary üweýji rolik

  Azyk enjamlary Grindin ...

  Malt üçin programmalar: malt degirmeni üçin 2 ýa-da 3 rulon - Şeker we krahmal çykarmak üçin malt dänelerini ownuk böleklere bölmek üçin ulanylýar.Demlemek we burawlamak üçin möhümdir.Kofe noýbasy üçin: Kofe rolik fabrigi - Adatça noýbalary ownuk we birmeňzeş ululykda üwürýän we ezýän 2 ýa-da 3 ýylmaýjy rulon.Dogry kofe çykarmak we tagam almak üçin möhümdir.Kakao noýbasy üçin: Kakao nib ýylmaýjy - gowrulan kakao noýbasyny kakao içgisine / geçmişine inçe üwürýän 2 ýa-da 5 sany granulirleýji rulon ...

 • Un ýa-da däne degirmeni

  Un ýa-da däne degirmeni Ro ...

  Üstünlikleri RAW MATERIAL: Hytaýyň iň gowy 500 kärhanasynyň arasynda IRON & STEEL GROUP, CO.LTD-den.ALLOY LAYER: 1. Zawodlaryň köpüsinden has galyň 25mm + garyndy gatlagynyň galyňlygy, Şeýlelik bilen rolikleriň gatylygyny beýlekilerden has gowy edip bilersiňiz.2. Garyndynyň tehnologiýasy we materialy .roller korpusy ýokary hilli nikel - Hrom-Molibden garyndysyndan, merkezden gaçyryş guýma we elektrik peçini eritmek tehnologiýasy bilen ýasalýar, ýokary berkligimiziň, birmeňzeşleşmegimiziň we geýimimiziň ...

 • Ösümlik ýagyny gaýtadan işleýän rolik

  Ösümlik ýagy prosesi ...

  Üstünlikleri 20 ýyldan gowrak taryhy bolan ýalpyldawuk rolik kompaniýamyzyň esasy önümidir.Geýmäge çydamly: Elektrik peçiniň eremegi, rulonlaryň korpusy merkezden gaçyryş guýma arkaly ýokary hilli nikel-hrom-molibden garyndysyndan ýasalýar, rulon göwrümi gaty birmeňzeşdir we geýim häsiýetine eýe.Birleşdirilen merkezden gaçyryş guýma tehnologiýasy bilen esaslandyryldy.Pes ses: qualityokary hilli uglerod gurluş polat söndürmek kabul edilýär we gr-iň yzygiderli öwrülmegini üpjün etmek üçin temperatura ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat